Významné investiční společnosti rychle zareagovaly na situaci v Rusku

Začátkem tohoto týdne, 28. 2. 2022, informovala investiční společnost AVANT o nových ochranných opatřeních pro fond r2p invest SICAV, a.s., která byla přijata správcem fondu i akcionáři držícími zakladatelské akcie fondu. V jejich prohlášení investory ujišťují, že pro všechny investice mají připravený exitový scénář, který bude aktivován v případě neúměrného růstu aktiv k potencionálnímu výnosu. Ve zprávě rovněž investory informují o tom, že administrátor fondu již 31. 1. 2022 konvertoval své úvěrové pohledávky v ruském rublu do českých korun proto, aby eliminoval nebezpečí kurzového rizika.

Nejpodstatnějším bodem oznámení je upozornění na realizaci divestičního procesu na aktiva fondu, která jsou geograficky spojena s Ruskou federací. Rovněž informují o posílení fondového kapitálu a zhodnocení Prioritních a Dividendových akcií v rozmezí od 6,4 % do 8,4 %. Ve zprávě se také píše o nových záměrech, kdy se fond plánuje v prvním letošním čtvrtletí soustředit na regiony Evropy (především ČR, SR a Kypr), Asie i Latinské Ameriky, kde se podle místopředsedy představenstva vyskytuje dostatek perspektivních investičních příležitostí bez geopolitických rizik.

O dalších opatřeních informovala i společnost CONSEQ, která pozastavila obchodovaní vybraných fondů obsahujících ruská aktiva. Seznam obsahuje fondy společnosti, mezi které patří již zmíněný SICAV, ale i BNP Paribas a Schroders. Podle firmy je důvodem současná politická situace na východě Evropy, ale i nedostupnost moskevské burzy cenných papírů.

Scroll to top