ČLEN ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 25 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví.

Všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům. Při své činnosti nastavují u klientů pouze reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své činnosti se důsledně řídí jak všemi relevantními regulatorními předpisy, Etickým kodexem asociace tak i interními pracovními předpisy a postupy.

Všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé musí disponovat dostatečnou úrovní odborných znalostí o všech produktech a postupech, ke kterým poskytují finanční služby. Členové asociace dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání a neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků.

Principy, kterými se asociace při své činnosti řídí, lze rozdělit do dvou hlavních oblastí: Tou první je vysoká informační otevřenost. Asociace pravidelně zveřejňuje informace o svých členech a jejich hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb. Tou druhou je vysoká demokratičnost při rozhodování. Hlas každého člena Rady v ní má stejnou váhu bez ohledu na velikost člena nebo výši příspěvku tak, aby asociace plnohodnotně reprezentovala potřeby všech svých členů.

Více na https://casfpz.cz/