S novou linkou metra plánují developeři výstavbu pro desetitisíce lidí

Oblasti, ve kterých mají v budoucnu vzniknout stanice metra D, jsou velkým lákadlem pro pražské developery. Ačkoliv je většina parcel již rozprodána, o budoucnosti plochy v okolí stanice Nové Dvory se rozhoduje až nyní. Momentálně většina území spadá pod hlavní město, plánují se však velké změny.

V územní studii zveřejněné magistrátem Prahy se počítá s celkovým objemem zástavby 397 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch, které se budou rozprostírat na přestavbovém území s výškovou hladinou od 8 do 12 podlaží. Tyto plochy jsou z poloviny určeny pro bytovou funkci, z jedné čtvrtiny pro administrativní využití a z 10 % pro veřejnou vybavenost. Část pozemku by zůstala ve vlastnictví hlavního města, aby bylo v dané lokalitě snazší vybudovat novou základní školu se dvěma mateřskými školami.

Největším problémem stále zůstává občanská vybavenost: v blízkosti se nachází pouze jedna poliklinika s kapacitou pro 66 000 lidí a jen jedna kulturní památka. Z těchto důvodů bylo doporučeno vystavět novou polikliniku v blízkosti stanice metra a zapracovat na zpestření nedalekých Jalodvorských luk pro volnočasové a rekreační využití.

Velké změny se chystají i v okolí dalších budoucích stanic metra D. Například u metra Libuše by měly postupně vyrůst 4 000 bytů, ke stanici Písnice se plánuje přistavět lokální centrum, které by sloužilo jako radnice a u stanice Nádraží Krč a Nemocnice Krč se chystá stavba obchodního centra s dalšími bytovými komplexy naproti Thomayerově nemocnici.

Scroll to top