J&T Banka uzavřela rok 2021 s bilanční sumou v hodnotě 203,25 miliard Kč

Na základě auditovaných konsolidovaných výsledků završil jeden z našich významných smluvních partnerů, J&T Banka, předchozí rok bilanční sumou ve výši 203,25 miliard Kč. Jedná se o meziroční nárůst o více než 16 %. Příčinou tohoto nárůstu je nejen relativní ustálení situace a klientských očekávání v závislosti na pokračování pandemie Covid-19, ale i pozitivní trend na finančních trzích.

Klientská depozita se od roku 2020 zvýšila o 11,3 % a činí více než 154 miliard Kč. Finanční prostředky, které J&T Banka přijala od klientů, významně umožnily financování řady různých projektů. 71 % všech závazků vůči klientům se skládá z vkladů na termínovaných a vázaných účtech. Mimo jiné se od pandemie zotavuje i poptávka po emisích korporátních dluhopisů, jelikož se v roce 2021 J&T Banka podílela na umístění 14 dluhopisových emisí. J&T Banka za minulý rok tak vykázala čistý roční zisk 2,8 miliardy Kč (+1,14 mld. Kč).

Rovněž se dařilo všem fondům pod správou J&T Investiční společnosti v oblasti kolektivního investování. Fond J&T ARCH INVESTMENTS se v polovině roku 2021 dostal na pražskou burzu a řadí se k nejlikvidnějším titulům. Od svého založení jeho zhodnocení přesáhlo více než 15,5 %.

Scroll to top