Česká národní banka zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 5,75 %

Bankovní rada ČNB na jednání 5.5.2022 rozhodla o zvýšení dvoutýdenní repo sazby na 5,75 %, rovněž o zvýšení diskontní sazby na 4,75 % a lombardní sazby na 6,75 %. V základním scénáři centrální banka nastavuje úrokové sazby za účelem plnění dvouprocentního cíle na standardním horizontu měnové politiky. V prognóze obsažený růst sazeb tak vyplývá z reakce jak na mimořádně silné cenové tlaky ze zahraničí, tak i na ty přetrvávající v tuzemsku, které se promítají do zrychlujícího a plošného cenového růstu.

Invaze Ruska na Ukrajinu vede ke zpomalení růstu světové ekonomiky. Ta bude navíc po delší dobu vystavena silným inflačním tlakům daným zejména prudkým zdražením různých komodit. Předpokládá se, že na tento vývoj bude Evropská centrální banka reagovat zpřísňováním své měnové politiky v letošním i příštím roce.

Růst hrubého domácího produktu se pravděpodobně během letošního roku oslabí a ve druhé polovině roku ekonomická aktivita meziročně mírně poklesne. Významně k tomu může přispět snížení spotřeby domácností. Podniky budou omezovat investice kvůli oslabení domácí a zahraniční poptávky. Růst zahraniční poptávky nepříznivě ovlivňuje válka na Ukrajině. Na základě předpokladu ČNB bude však letos příspěvek čistého vývozu k hospodářskému růstu vlivem citelného zchlazení domácí poptávky mírně kladný.

Dle predikce ČNB celková inflace v nejbližších měsících dále vzroste a na přelomu jara a léta se dostane téměř na 15 %, avšak centrální bankéři očekávají začátkem roku 2023 její výrazné snížení.

Scroll to top