Český penzijní systém je 12. nejstabilnější na světě

Český penzijní systém je podle studie Allianz, založené na datech ze 70 zemí, ve srovnání s jinými poměrně velmi stabilní. V prvním ročníku  Globální  zprávy o penzích obsadilo Česko 12. místo. Situace s koronavirovou pandemií však může do budoucna výsledky pozměnit.

Letošní rok začala Allianz sledovat ukazatele API (Allianz penzijní indikátor), podle kterého vznikl hodnotící žebříček. Zmiňovaný ukazatel bere v potaz demografické a rozpočtové předpoklady, udržitelnost systému a jeho přiměřenost.

Do roku 2050 bude starší populace závislejší na mladší generaci a jejich výdělcích o 77 procent. Allianz hodnotí Česko z hlediska demografické situace a veřejných financí známkou 4,2, na stupnici od 1 do 7, kde 1 je nejlepší výsledek. V ČR zejména chybí pracovní příležitosti pro starší zaměstnance.

Další kategorií penzijního ukazatele je udržitelnost systému. Je důležité vědět, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Jelikož ČR má v plánu ho zvyšovat, dostala proto v tomto ohledu známku 2,9.

Poslední kategorie se týká přiměřenosti systému – neboli poměru počtu pracujících vůči počtu penzistů, udržení životního standardu penzistů, a existence penzijních fondů a jiných zdrojů příjmu starší populace. Česku byla vyčtena absence výsluhových důchodů u jednotlivých profesí, proto bylo ohodnoceno známkou 3,2.

 

Zdroj: Allianz

Scroll to top