Připomínkujeme vyhlášku ČNB k problematice AML

CLEVERTY Invest v rámci působení v České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování spoluiniciovala připomínkování vyhlášky k problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti (AML – Anti-Money Laundering), jejíž návrh připravila ČNB. Jako reakce na nové požadavky regulace a dohledu v oblasti AML byla v rámci asociace ustanovena nově sekce AML, jejímž místopředsedou se stal Vojtěch Fiala spolumajitel skupiny CLEVERTY.

„Cílem této iniciativy v rámci asociace je proaktivní působení vůči ČNB a FAÚ MFČR (Finanční analytický úřad), kteří se dle mého názoru snaží různým způsobem zpřísnit požadavky v této oblasti, a to často nad rámec požadavků zákona. Kromě toho, že to přináší komplikace a náklady společnostem působícím na finančním trhu, může to i naprosto nesmyslně zatěžovat klienty. A to bez toho, že by to klientům přinášelo jakoukoliv přidanou hodnotu“, uvádí Ing. Vojtěch Fiala. Jako jeden z hlavních problémů celé právní úpravy spatřuje chybějící diferenciaci požadavků ze strany ČNB, například dle objemu obchodů a typů produktů. Proto bude jedním z cílů této pracovní skupiny vytvoření asociačního standardu zařazování jednotlivých typů investičních produktů do rizikových skupin tak, aby byl odkomunikován s Českou národní bankou jako vyhovující pro praktický postup při výkonu činnosti investičního zprostředkovatele.

Nastavení partnerské komunikace o těchto tématech mezi zprostředkovateli a dohledovými orgány vnímáme jako nutnost i v kontextu změn způsobu komunikace s klienty v probíhající pandemii a v neposlední řadě s ohledem na nové technologické možnosti, které lze v obchodním vztahu s klienty využívat.

Scroll to top